Skip to main content

Posts

Kannada re-creation of Bill Watterson's poem "Christmas Eve"

I was fascinated especially by the last two lines of this beautiful and heartwarming poem "Christmas Eve" by Bill Watterson as part of his Calvin and Hobbes series and tried translating it through Indianizing, by bringing some Kannada " sogadu " in it. Here's the attempt: ಸುಗ್ಗಿಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ... ನಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕಿಹುದು ಮುತ್ತಿನೊಲು ಹಿಮದ ಬಿಂದು, ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಕುಡಿಕೆ, ಹುಗ್ಗಿ ತಪ್ಪಲೆಯೆಲ್ಲ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡಿಹವು ಹಬ್ಬಕೆಂದು. ಪುಟ್ಟ ಹಣತೆಯ ಸಾಲು ಬೆಳಗಿಹವು ಹೊಸ್ತಿಲಲಿ ಕುಳಿರಿನೀ ರಾತ್ರಿಯನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು, ನೆನಪಿಟ್ಟ ಹಾಡುಗಳು, ಜನಪದದ ಗೀತೆಗಳು ಮೆಲ್ಲುಸಿರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಮೊಳಗುತಿರಲು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೋವುಗಳ ಉಸಿರ ದನಿ ಬೆರೆಯುವುದು ಶಿಳ್ಳೆಯಂದದಿ ತಾಳ ಚಿಟಿಕೆಯೊಡನೆ, ಮುದ್ದು ಕರು ಮಲಗಿಹುದು ಹಟ್ಟಿಯಲಿ ಮೆಲುಕುತ್ತ  ನಿದಿರೆಯಾಳದಿ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳನೆ. ಚಳಿಗಾಳಿ ಬೀಸದರ ಮೆದುರೋಮ ನಲುಗಿರಲು ಮುದುಡಿ ಮತ್ತೊಣಹುಲ್ಲಿಗೊರಗುತಿಹುದು. ಬದಿಯಲ್ಲೆ ಕುಳಿತದನು ಎದೆಗವಚಿಕೊಂಡಿಹೆನು ಬಳಸಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲದು ನಸುನಗುವುದು. ಇಂತಿರಲು ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗ ಕಾದಿರುವೆ, ಕಾತರವನಿನ್ನು ಕೆಲ ಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಡುವೆ.   The original poem by Bill Watterson:

ಬಿಂದುರೇಖಾಚರಿತೆ - Birth of Graph Theory in Kannada Bhamini Shatpadi verses

 Thanks to the thoughts expressed by Sri Arvind Iyer (@longhandnotes at Twitter), I got the idea of attempting a poetic interpretation of Leonhard Euler 's work that led to the birth of Graph Theory . The story of the seven bridges of  Königsberg . This is what followed over the course of the next 2-3 months, a mini-kaavya of 34 verses in Kannada Bhamini Shatpadi , which I named as "Bindurekha Charite" (Bindu - Node, Rekha - Edge: The two primary ingredients of a Graph). Here are the verses: ಹಸಿರು ವನಗಳು ಹಿಮದ ಗಿರಿಗಳು ಹೊಸತು ಜೀವದ ಸೆಲೆಯ ಕಣಗಳ- ನುಸಿರೊಳಾಡಿಸಿ ಹುರಿಯ ತುಂಬಿಸೆ ಮನಕೆ ಚೇತನಕೆ ಬೆಸೆದು ರೈನಿನ ನದಿಯ ಕೋರೆಗೆ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಾಸೆಲೂರಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವ ಗಣಿತ ಗಾರುಡಿಯೊಂದು ಜನಿಸಿತ್ತು || ೧ || Where there are lush green forests and snow capped mountains that infuse freshness in the thoughts of people everyday, on the banks of river Rhine was a town named Basel, where a Mathematical genius was born. ಶತಕ ಹದಿನೆಂಟರಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರತುನ ಲಿಯೊನಾರ್ಡಾಯ್ಲರೆನ್ನುವ ಸುತನು ಹಿರಿಯನು ಪಾದ್ರಿ ಪಾಲಗೆ ಮಾರ್ಗರೀಟರಿಗೆ ಮತಿಯೊಳೆಲ

Kannada Translation of Dr. Chandana Sri's poem Phases of the Moon

Here's an attempt at translating Dr. Chandana Sri 's beautiful poem "Phases of the Moon" to Kannada. I also thank her for her inputs during the translation. The original is right below the translation attempt: ಚಂದ್ರಾಯಣ ಇರುಳಿನಾಗಸವನ್ನು ತುಂಬಿ ಬರುತಿಹ ಚಂದ್ರ ಒಲವೆಂಬ ಚಂಚಲತೆಗೊತ್ತಾಸೆಯೇ? ಶೂನ್ಯದಿಂ ಮೂಡಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಗುರುತೊಂದು ಕಂಡರೂ ಕಾಣದೊಲು ಮಿನುಗಿಲ್ಲವೇ? ಭರವಸೆಯು ಮೈಗೂಡಿ ಮೆಲ್ಲಗದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ತಲುಪುತಿಹುದು, ಸಂಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರುತ್ತ ಬಲಿತಿರಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಜಾಜ್ವಲ್ಯ ಕಾಂತಿಯಿಹುದು! ಆ ವಿಪುಲ ವೈಭವವು ದಿನವೊಂದರಷ್ಟಿದ್ದು ಕರಗುವುದು ಗೆರೆಗೆರೆಯೆ ಮರೆಯಾಗಲು, ಕನಿಕರವ ತೋರದೆಯೆ ಕಾಲ ತರಿದಿರಲದನು ದಿನದಿನಕೆ ಹಿಂಜರಿವ ಪ್ರಭೆಯ ಹೊನಲು. ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಕತ್ತಲೆಯೆ, ಕಾಣದಂತಾಗಲದು ಚರಮವಾಕ್ಯವ ಬರೆವ ತವಕ ಬೇಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿನೋಟ ತೋರುತ್ತ ಹೊಮ್ಮುವುದು ತಪ್ಪೆಸಗಿ ಮರುಗುವೊಲು ನಲುಗಿ, ನೋಡ! ಕುಂದುಗಳ ಸರಿಪಡಿಸಲೆಂಬಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ದಿನವೂ, ಬೆಳೆದು ಕುಂದುವುದೇಕೆ? ಕುಂದಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇಕೆ? ನೋವಿಗೆಡೆಯಾಗಿಸಿರಲೇಕೆ ನಲಿವು? ಕೀಟಲೆಯಿದೆನ್ನುವರು, ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ, ನೆರಳು-ಬೆಳಕುಗಳಾಟ ಹಳೆಯದಂತೆ; ಹಳೆಯ ನಾಟಕವಿದುವೆ ನಟವರ್ಗ ಪರಿಚಿತವೆ, ತನ್ನ ಪಾತ್ರಕೆ ಚಂದ್ರ ನಿಷ್ಠನಂತೆ.

Kannada Translation of Robert Frost's "To The Thawing Wind"

An attempt at translating Robert Frost's "To The Thawing Wind" to Kannada: ಬೀಸುವ ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ... ನೈಋತ್ಯ ಗಾಳಿಯೇ! ಮಳೆಯೊಡನೆ ಬೀಸು ಹಾಡುಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೆನುತ ಕರೆಸು ಹುದುಗಿರುವ ಹೂದಳಕೆ ಕನಸೊಂದ ನೀಡು ಹಳಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಹಿಮವ ಹಬೆಯಾಗಿ ತೀಡು ಬಿಳುಪಿನಾಳದೊಳಿರುವ ಮಣ್ಣ ನೀ ಹುಡುಕು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡು ಬೆಳಕಿಂಡಿಯನು ಮಾತ್ರ ತೋಯಿಸುತ ಹರಿಸು ಜಿನುಗಿಸುತ ಗಡ್ಡೆಯನು ನೀರಾಗಿ ಸುರಿಸು ಕರಗಿಸುತ ಗಾಜುಗಳ ಕಣೆಗಳನ್ನುಳಿಸು ಸಾಧುವಿನ ಕವೆಗೋಲಿನಂದದಲಿ ತೋರು ಈ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ನೀ ನುಗ್ಗು ತೂಗಿರುವ ಪಟವನ್ನು ತೊನೆದಾಡಿ ಬಿಸುಡು ಪುಟಗಳನು ಗದ್ದಲದಿ ಮಗುಚಿ ಮುಂದೋಡು ಕಬ್ಬಗಳ ನೆಲಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಚೆಲ್ಲಾಡು ಕಬ್ಬಿಗನ ಮನೆಯಿಂದ ದಬ್ಬಿ ಹೊರದೂಡು The Original by Robert Frost: To The Thawing Wind Come with rain, O loud Southwester! Bring the singer, bring the nester; Give the buried flower a dream; Make the settled snow-bank steam; Find the brown beneath the white; But whate’er you do to-night, Bathe my window, make it flow, Melt it as the ice will go; Melt the glass and leave the sticks Like a hermit’s crucifix; Burst into my narrow sta

Kannada Translation of Robert Frost's "Gathering Leaves"

An attempt at translation of Robert Frost's poem "Gathering Leaves" to Kannada: ತರಗು ಕೆದಕಲೆಲೆಗಳ ಸನಿಕೆ ಮಿಳ್ಳೆಗದು ಸಮವು, ತರಗು ತುಂಬಿದ ಮೂಟೆ ಪುಗ್ಗೆಯೊಲು ತೆಳುವು. ಮರ್ಮರವ ನಾನೆಸಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಕೊರೆವೆ, ಬೆದರಿ ಸಾಗುವ ಕಡವೆ - ಮೊಲಗಳೊಲು ರವವೆ. ನಾ ನೆರೆದ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಅಪ್ಪುಗೆಯ ನುಸುಳಿ, ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿಳಿದು ರಾಚುವುವು ಮೊಗಕೆ. ಅಳೆಯುವೆನು ಸುರಿಯುವೆನು ನಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಕಾವಣವು ತುಂಬಿರಲು ಮುಂದೇನು ಮತ್ತೆ? ತೂಕವೇನತಿಯಿಲ್ಲ ನೆಲಕೆ ಬಿದ್ದಿರಲು, ಬಣ್ಣವೂ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮಾಸಿಹುದು ತರಗು. ಬಳಕೆಯಿರದಿರಲೇನು? ಬೆಳೆಯೊಂದು ಬೆಳೆಯೇ! ಯಾರು ಹೇಳಿದರೇನು? ಸುಗ್ಗಿಗೇಂ ಕೊನೆಯೇ? The original poem by Frost: Gathering Leaves Spades take up leaves No better than spoons, And bags full of leaves Are light as balloons. I make a great noise Of rustling all day Like rabbit and deer Running away. But the mountains I raise Elude my embrace, Flowing over my arms And into my face. I may load and unload Again and again Till I fill the whole shed, And what have I then? Next to nothing for weight, And since they grew duller

Kannada translation of Robert Frost's "The Road Not Taken"

  Kannada translation attempt of Robert Frost's famous poem "The Road Not Taken": ನಡೆಯದ ಹಾದಿ ಕವಲೊಡೆಯಿತೆರಡಾಗಿ ಕಾನನದ ಹಾದಿ, ಅವುಗಳೆರಡಿಹವು; ನಾ ದಾರಿಯೊಳಗೊಂಟಿ. ಸವೆಸಲಾರೆನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆಗೆರಡೆನುತ, ಎವೆಯಿಡದೆ ನೋಡಿದೆನು ಒಂದನನವರತ, ಕವಿದು ಪೊದೆಯೊಳಗದುವೆ ಮರೆಯಾಗುವನಕ. ಎರಡನೆಯ ಹಾದಿಯದೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿ ಹಿಡಿದೆ, ಚರಿಸೆನ್ನ ಮೇಲೆನುತಲದು ಕರೆಯುತಿತ್ತು. ಹೊರವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿತ್ತು, ಸವೆತ ಬಯಸಿತ್ತು. ತಿರುಗಾಡಿ ತುಸು ದೂರ ನಡೆದಂತೆ ತಿಳಿದೆ, ಸರಿಸಮದ ಸವಕಳಿಯೆ ಎರಡರೊಳಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನದ ಬೆಳಗವುಗಳೊಂದರಂತೊಂದು ಮೂಡಿದವು, ತರಗುಗಳ ತುಳಿದ ಕಪ್ಪಿರದೆ. ಆದಿಯದನಿನ್ನೊಂದು ದಿನಕುಳಿಸಿ ಹೊರಟೆ. ಹಾದಿ ಹಾದಿಗೆ ಹಾದಿ ತೋರುವುದನರಿತು, ಪಾದಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವ ನಚ್ಚಿರದೆ. ನಿಡುಸುಯ್ದು ಹೇಳುವೆನು ಮುಂದೆ ನಾನಿಂತು - ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ವರುಷಗಳ ಕಳೆದು, ಒಡೆದು ಕವಲಾಗಿರಲು ಪಥವೆರಡು ವನದಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿದ ಪಥವ ತುಳಿದು ನಾ ನಡೆದೆ; ಪಡೆದೆ ನಾ, ಬೇರೆಯದೆ ಫಲಗಳನು ಪಡೆದೆ. The original poem: The Road Not Taken Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth; Then to

Kannada translation of Prof. M. Hiriyanna's sonnet, "Thoughts on a Birthday"

Kannada translation of this rare gem of a sonnet, "Thoughts on a Birthday", by Prof. M. Hiriyanna, the eminent Indian philosopher and scholar. ಪಯಣ ಪಯಣದ ಹಾದಿಯು ನೋವಿನದೆನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯೆನ್ನನು ಕೊರೆದಿಹುದು, ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಯೊ, ತೋಪಿನ ನೆರಳೋ ಕಾಣದ ಬರಡಿನ ಪಥವಿಹುದು. ನನ್ನಯ ಚೇತನವನು ತಣಿಸುವ ತೆರನಾಗಿಹ ತಾಣವು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಕೆಡುಕುಗಳನೆ ಕಂಡರಿತಿಹ ಜೀವಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೆಂಬುದು ದೊರೆತಿಲ್ಲ! ಪಾಠವನೊಂದನು ಕಲಿಸಿದೆ ಜೀವನ, ಸಂಶಯವೆನಗದರೊಳಗಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಸಲೆಂದೇ ಮಾಡಿಹನೆನ್ನನು, ನನಗದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ! ಬೇನೆಗಳಿರಲೂ ಬಳಲಿಕೆಯಿರಲೂ ನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದೆ, ಅಕ್ಕರೆಯಲಿ ದಾರಿಯ ತೋರುವರಿರೆ ಹದುಳವದೆನಗೆಂದೆಣಿಸಿದ್ದೆ.   ಕಸಿದಿಹನದನೂ, ಬಾಳಿನ ಬವಣೆಯ ಹೊರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆ? ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಡಗರವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕಿರೆ ತಲೆಯೇ ತಿರುಗುತಲಿದೆಯಲ್ಲ! ಮುಂದಡಿಯಿಡುವುದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರೆನು, ದಿನಗಳು ಮುಂದಿವೆ ಕಷ್ಟದವು, ಹೊರಡುವೆನೀಗಲೆ, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ - ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಡೆಗೆನ್ನೊಲವು. ಹೊಣೆಗಳನೆಲ್ಲವ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು - ನಡೆವೆನು ನಾನಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹೊಣೆಗೇಡಿತನವು ಎಡೆಯಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾತನೆಗೆ! The original by Prof. M. Hiriyanna: Thoughts on a Birthday My path - alas! how painful is its thought! - Had not a single spring or place of sh